Přeskočit navigaci

Warunki reklamacji

Reklamacje podlegają poniższym zasadom reklamacji. W przypadku reklamacji wydrukuj formularz reklamacji. W przypadku dodatkowych pytań napisz na nasz e-mail info@danfil.pl.

 • Warunki reklamacji spółki DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Kupujący składa reklamację w siedzibie sprzedającego pod adresem: Lomová 704, 463 12 Liberec, Republika Czeska bądź osobiście, lub też przekazując na powyższy adres towar w jakikolwiek inny sposób. Towar powinien zostać zapakowany w odpowiednie opakowanie tak, by nie doszło do jego uszkodzenia, powinien być również czysty i kompletny.
  • 1.2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych wobec sprzedającego bezzwłocznie po stwierdzeniu wad.
  • 1.3. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania sprzedającego z jakiego prawa chce skorzystać w trakcie zgłaszania wady lub niezwłocznie po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego możliwa jest wyłącznie, jeżeli kupujący domagał się naprawy wady, która jest niemożliwa.
  • 1.4. Jeżeli kupujący nie wybierze terminowo rodzaju roszczenia związanego z istotnym naruszeniem umowy, ma prawo do roszczeń tak, jak przy zwykłym naruszeniu umowy.
  • 1.5. Sprzedający rozpatruje reklamację w trybie natychmiastowym, w bardziej skomplikowanych przypadkach, najpóźniej do 3 dni roboczych.
  • 1.6. Sprzedający przekaże kupującemu pisemne potwierdzenie daty złożenia reklamacji, jej przedmiotu oraz sposobu oczekiwanego rozpatrzenia reklamacji.
  • 1.7. Sprzedający rozpatrzy reklamację i usunie wady najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba, że uzgodnione zostanie inaczej. Sprzedający poinformuje kupującego o zakończeniu procesu reklamacyjnego mailowo lub telefonicznie.
  • 1.8. Sprzedający przekaże kupującemu pisemne potwierdzenie sposobu rozpatrzenia reklamacji, które zawierać będzie opis wady, sposób jej usunięcia, czas trwania reklamacji, względnie powody odrzucenia reklamacji.
  • 1.9. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas od złożenia reklamacji do jej rozpatrzenia lub do czasu, kiedy kupujący zobowiązany był do odbioru rzeczy.
  • 1.10. Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru do 30 dni od dnia, w którym upłynął ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji, po tym okresie sprzedający ma prawo do zbycia towaru w imieniu kupującego. O takim zamiarze sprzedający musi kupującego poinformować z wyprzedzeniem oraz dać mu dodatkowy czas na odbiór towaru.
  • Warunki reklamacji wchodzą w życie z dniem 01.04.2017 r.
 • Spółka handlowa DANFIL JEWELLERY s.r.o. z siedzibą:
  Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, Republika Czeska
  Numer identyfikacyjny: 272 77 844
  wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Uściu nad Łabą, dział C, wpis 22160 jako podmiot sprzedający towary za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się pod adresem internetowym danfil.pl.